Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, στο 2ο Lidl Wellness Camp, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τροφίμων

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το 2ο Lidl Wellness Camp που διοργανώνεται από την εταιρεία Lidl Κύπρου, στον όμορφο Αγρό, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο εορτασμός αυτός γίνεται υπό τη σκιά των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία μας υπενθυμίζει την ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, διαχρονικά, τα αγροδιατροφικά συστήματα και ταυτόχρονα μας δίνει ένα έναυσμα να στραφούμε σε πιο ανθεκτικούς και πιο βιώσιμους τρόπους παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης τροφίμων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, και με το μήνυμα «οι ενέργειές μας είναι το μέλλον μας», ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών εορτάζει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, στοχεύοντας σε αγροδιατροφικά συστήματα που να επιτυγχάνουν την επάρκεια ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων και να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρωταγωνιστές στα συστήματα αυτά, είναι, ασφαλώς, οι αγρότες. Στην Κύπρο, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όπως ο πολυτεμαχισμός του αγροτικού κλήρου, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και, μόλις πρόσφατα, οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, παράγουν και παρέχουν με ασφάλεια την πλειονότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε. Αυτό, καταδεικνύει τη σημαντική συμβολή του αγροτικού τομέα στην οικονομία και στην κοινωνία του τόπου μας και επιβεβαιώνει την αξία και τη σημασία της προσπάθειας που καταβάλλει ο αγροτικός μας κόσμος. Η Κυβέρνηση στηρίζει με όλους τους δυνατούς τρόπους την προσπάθεια αυτή και αποτελεί σταθερό σύμμαχο του αγροτικού κόσμου, προωθώντας μέτρα και πολιτικές που συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο και ευημερία του. Ενδεικτικά αναφέρω την αναδιάρθρωση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης, τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, την ενθάρρυνση για δημιουργία ομάδων παραγωγών, την ανάδειξη της μοναδικότητας των κυπριακών προϊόντων με την καθιέρωση του κυπριακού σήματος και την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, υπέρ των αγροτών.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Πράσινης Συμφωνίας και συμβαδίζει με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, φιλοδοξεί να καταστήσει το σύστημα τροφίμων μας πιο βιώσιμο, δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον, αρχίζοντας από το αγρόκτημα του γεωργού και φτάνοντας μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Οι στόχοι της Στρατηγικής αυτής αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διατηρείται η παραγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, με μείωση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των εισροών συνθετικών γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιοτικών στη διατροφική αλυσίδα και στο περιβάλλον.

Φίλες και φίλοι,

Χωρίς αμφιβολία, ο καταναλωτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να επιλέγει υγιεινά τρόφιμα που παράγονται με περιβαλλοντικά ορθό και κοινωνικά υπεύθυνο και δίκαιο τρόπο και να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για μείωση της σπατάλης και της απώλειας τροφίμων. Η εταιρεία Lidl Κύπρου έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική βιωσιμότητας, με διάθεση πιστοποιημένων προϊόντων και τήρηση καθορισμένων από τη νομοθεσία ορίων σε σχέση με την ασφάλειά τους, θέτοντας ποσοτικούς στόχους σε σχέση με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων αυτών. Συγχαίρω, λοιπόν, θερμά τη Lidl Κύπρου για τη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική της, καθώς και για την πρωτοβουλία της να διοργανώσει, παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας,  για δεύτερη χρονιά το Lidl Wellness Camp.

Σημείωση: Ο χαιρετισμός του Υπουργού ήταν μαγνητοσκοπημένος.