Βάζει τέρμα στην παράνομη ρίψη σκουπιδιών ο Υπουργός Γεωργίας – Διορίζει 74 επιπρόσθετους επιθεωρητές για επιτήρηση της εφαρμογής των νόμων

Με στόχο την πάταξη της ανεξέλεγκτης ρίψης και της συσσώρευσης σκουπιδιών στην ύπαιθρο, σε δρόμους, σε οικόπεδα κτλ., ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, υπέγραψε σήμερα διάταγμα μέσα από το οποίο ορίζονται επιπρόσθετοι 74 επιθεωρητές που θα είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν τη συμμόρφωση και την τήρηση των περί αποβλήτων Νόμων στην επικράτεια των Δημοτικών Αρχών. Ο διορισμός των εν λόγω επιθεωρητών ικανοποιεί ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβάλει οι Δήμοι, ώστε να διευκολυνθεί το έργο τους για τήρηση των νόμων και της καθαριότητας, προς όφελος των δημοτών τους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι νέοι επιθεωρητές θα μπορούν να κάνουν συστάσεις αλλά και να εκδίδουν εξώδικα ύψους μέχρι και 4.000 ευρώ, σε πολίτες που ανεξέλεγκτα αποθέτουν τα απόβλητά τους σε χώρους μη εγκεκριμένους, προκαλώντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και συμβάλλοντας, παράλληλα, στην αισθητική υποβάθμιση των αστικών περιοχών και της υπαίθρου της χώρας μας.

Από τις αρχές του ερχόμενου μήνα, 74 νέοι επιθεωρητές, σε 18 Δήμους της χώρας, θα αναλάβουν το έργο της αυστηρής επιτήρησης της ρίψης σκουπιδιών, εντός των διοικητικών ορίων που θα τους ανατεθούν.  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, θα ελέγχουν τη νομιμότητα απόρριψης των ακόλουθων τεσσάρων κατηγοριών αποβλήτων:

    • Απόβλητα συσκευασιών
    • Δημοτικά απόβλητα
    • Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
    • Άλλα, μη προδιαγραφόμενα είδη αποβλήτων, όπως τα ελαστικά.

Πριν αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα, οι 74 επιθεωρητές θα τύχουν εκπαίδευσης από επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος και θα τους δοθούν οδηγίες για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων τους.

Στην επιτυχία του έργου των νέων επιθεωρητών, καλούνται να συμβάλουν όλοι οι πολίτες, ενημερώνοντας τον Δήμο στον οποίο διαμένουν για παράνομες ρίψεις απορριμμάτων στα πεζοδρόμια, στα πάρκα και τους ακάλυπτους χώρους της γειτονιάς τους, ώστε να παταχτεί σταδιακά το φαινόμενο και να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες ένα όμορφο και καθαρό περιβάλλον.