Το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χαιρετίζει την κινητοποίηση των νέων για την κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή, ένα φαινόμενο που άρχισε να εκδηλώνεται πριν από έναν αιώνα, σήμερα αποτελεί μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις και απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Οι επιπτώσεις της είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη και αναμένεται ότι κατά τις προσεχείς δεκαετίες θα γίνουν εντονότερες. Ως εκ τούτου, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα η αντιμετώπιση του οποίου δεν παίρνει αναβολή. Πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα, παντού και με τη συμμετοχή όλων.

Χαιρετίζουμε την κινητοποίηση των νέων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σήμερα 15 Μαρτίου 2019, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αποτελεί ένα ελπιδοφόρο βήμα προς την οικοδόμηση μιας φιλοπεριβαλλοντικής κοινωνίας και τον μετριασμό της επιδείνωσης του κλίματος. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι νέοι της Κύπρου, οι οποίοι έχουν ήδη αισθανθεί και βιώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για μαζική κινητοποίηση υπέρ της ανάληψης δράσης και αντιμετώπισης του φαινομένου, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα τους και τον πλανήτη.

Στην προσπάθειά τους αυτή, οι νέοι μας δεν είναι μόνοι, αφού οι ανησυχίες τους είναι και ανησυχίες πρωτίστως της Πολιτείας. Η Κύπρος, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκπονήσει εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής με στόχο την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η Ένωση, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπισή της.

Το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030 που κατέθεσε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του έτους, στοχεύει μεταξύ άλλων στη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Στο τελικό σχέδιο που θα οριστικοποιηθεί στα τέλη του 2019, θα παρουσιάζονται, επίσης, οι εθνικές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, καθώς και οι πολιτικές και τα μέτρα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, των αποβλήτων, της γεωργίας και της χρήσης της γης, που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων και των δεσμεύσεων της χώρας μας.

Παράλληλα, η Κύπρος αποφάσισε να αναλάβει ακόμα πιο ενεργό δράση στην προσπάθεια που γίνεται παγκόσμια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόσφατα, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Κύπρος εξέφρασε την πρόθεση να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε δεκαπέντε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν σε δράσεις για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, οι οποίες πλήττουν ιδιαίτερα την περιοχή.

Είναι καθήκον όλων μας, σε κάθε επίπεδο, να δράσουμε και να συνεργαστούμε για να μετριάσουμε την επιδείνωση του κλίματος και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του πλανήτη και το μέλλον της ανθρωπότητας.