Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κλιματική Αλλαγή

Στις 22- 23 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE+ORGANIKO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των Κύπριων Ευρωβουλευτών Κώστα Μαυρίδη, Δημήτρη Παπαδάκη, Νεοκλή Συλικιώτη και Τάκη Χ”Γεωργίου. Στόχος του έργου LIFE+ORGANIKO είναι να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων έναντι αυτών της συμβατικής. Η εκδήλωση με θέμα «Αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, βιολογική γεωργία και δημόσια υγεία: υφιστάμενη κατάσταση και νέα δεδομένα», διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Kyoto Club Ιταλίας.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και ειδικότερα πρωτότυπα δεδομένα που αφορούν τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τα εδάφη της Κύπρου, μέσα από την έρευνα που διεξάγει ο Κλάδος Αγροβιοτεχνολογίας του ΙΓΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο Δρ Ιωάννης Μ. Ιωαννίδης, Προϊστάμενος του Κλάδου Αγροβιοτεχνολογίας, παρουσίασε τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές Ν2Ο από
την πιλοτική μονάδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων της «Πειραματικής έπαυλης Αχέλειας» του ΙΓΕ στην Πάφο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαφάνηκε η σημασία της βιολογικής γεωργίας ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών στη Μεσόγειο και αναγνωρίστηκε η εργασία που επιτελείται για πρώτη φορά στην Κύπρο, από την ερευνητική ομάδα του έργου LIFE+ORGANIKO στο ΙΓΕ.
Η ομάδα του LIFE+ORGANIKO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από αριστερά: Sergio Andreis
(Kyoto Club, Italy), Κωνσταντίνος Μακρής (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, Κύπρος), Lučka KajfežBogataj (Πανεπιστήμιο Ljubljana, Nobel Prize award 2007), Stanka Klemenčič-Kosi (Γεωργικό Ινστιτούτο Maribor, Σλοβενία), Ιωάννης Μ. Ιωαννιδης (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Κύπρος).