Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών πρωτοπορεί στον τομέα της βιοποικιλότητας Προβολή του ερευνητικού του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το EURONEWS για να καλύψει τις ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DIVERSIFOOD, επέλεξε να παρουσιάσει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), έναν από τους εικοσιένα φορείς που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό, συνεργείο από το ευρωπαϊκό και πολυγλωσσικό τηλεοπτικό κανάλι ειδήσεων, ταξίδεψε στην Κύπρο και επισκέφθηκε στις 20 και 21 Ιουνίου τις εγκαταστάσεις του ΙΓΕ για την ετοιμασία σχετικού ρεπορτάζ, το οποίο θα προβληθεί στο πλαίσιο του τηλεοπτικού προγράμματος FUTURIS τον ερχόμενο
μήνα.
Το έργο DIVERSIFOOD χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και στοχεύει στην αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών ποικιλιών στη γεωργία. Το ΙΓΕ, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους γενετικής βελτίωσης των φυτών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των μικροοργανισμών του εδάφους,
έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων στις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες της Ανατολικής
Μεσογείου.
Οι ερευνητές του ΙΓΕ Δρ Διονυσία Φασούλα, του Κλάδου Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, και Δρ Αθανασία Καβαδία, Δρ Μιχάλη Ομήρου και Δρ Ιωάννης Μ. Ιωαννίδης του Κλάδου Αγροβιοτεχνολογίας, είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν εκτενώς στους δημοσιογράφους του EURONEWS το ερευνητικό έργο που αναπτύσσουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIVERSIFOOD.
Η επιλογή του ΙΓΕ από το EURONEWS για κάλυψη και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κύπρο, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό το σημαντικό έργο που επιτελείται από τους ερευνητές του ΙΓΕ, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον.