Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για την προσφορά του στο Περιβάλλον και την Αειφορία

Στις 05/06/2019, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με πρωτοβουλία του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κας Ιωάννας Παναγιώτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης τίμησε τον Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών Α, Δρ Μιχάλη Ομήρου για την προσφορά του στο Περιβάλλον και την Αειφορία. Ειδικότερα, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κατά την ανάγνωση του σκεπτικού της απονομής της τιμητικής πλακέτας τόνισε τη σημασία της έρευνας που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στα πλαίσια του έργου LIFE+ORGANIKO το οποίο συντονίζει ο Δρ Ομήρου. Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα του LIFE+ORGANIKO έχει αναδείξει τη σημασία της βιολογικής γεωργίας στα πλαίσια της αντιμετώπισης και του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών καθώς επίσης και της μείωσης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου από το έδαφος με αποτέλεσμα να αναμένονται σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ερευνητική Ομάδα LIFE+ORGANIKO του ΙΓΕ:
Κλαδος Αγροβιοτεχνολογίας: Δρ Ιωάννης Μ. Ιωαννίδης, Δρ Μιχάλης Ομήρου
Κλάδος Βελτίωσης Φυτών: Δρ Διονυσία Φασούλα
Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Δρ Δαμιανός Νεοκλέους, Δρ Παναγιώτης Ντάλιας
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης: Ανδρέας Στυλιανού
Κλάδος Δενδροκομίας: Σωτηρούλα Ιωαννίδου