Το ΙΓΕ επισκέφτηκε η Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Βουλής

Η Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Βουλής των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, επίσκεψη στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), όπου είχε συνάντηση με τη Διευθύντρια και στελέχη του Ινστιτούτου καθώς και εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ). Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας εξήρε το έργο που επιτελεί το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Η Διευθύντρια του ΙΓΕ, κ. Δώρα Χειμωνίδου, παρουσίασε στους Βουλευτές το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αναπροσαρμογή των ερευνητικών προτεραιοτήτων, ώστε αυτές να συνάδουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε επιγραμματικά στην τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα του ΙΓΕ καθώς και στην ανακατεύθυνση της έρευνας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η κ. Χειμωνίδου αναφέρθηκε και στη στόχευση του ΙΓΕ στην υλοποίηση του τρίπτυχου «Έρευνα – Εκπαίδευση – Εφαρμογή», που θα διασφαλίζει ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής από τους τελικούς χρήστες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις, ζήτησαν διευκρινίσεις και κατέθεσαν εισηγήσεις για συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της διάχυσης των αποτελεσμάτων του ΙΓΕ. Παράλληλα, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την τρέχουσα ερευνητική εργασία του Ινστιτούτου που αφορά την ανάπτυξη ανθεκτικών ποικιλιών σιτηρών, την αξιοποίηση ντόπιου γενετικού λαχανικών και δέντρων για εμπορική αξιοποίηση, τη μετασυλλεκτική διαχείριση λαχανικών και καρπών καθώς και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.