Εκτίμηση, σεβασμό και συμπαράσταση προς τον αγροτικό κόσμο εκφράζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται ο τόπος μας και ολόκληρος ο πλανήτης, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επιθυμεί να εκφράσει την απεριόριστη εκτίμηση, τον σεβασμό και τη συμπαράστασή του προς τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου.

Η συμβολή των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των άλλων παραγωγών μας στη διασφάλιση της ασφάλειας και της επάρκειας των τροφίμων στην αγορά, λειτουργώντας κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, είναι καθοριστικής σημασίας και τους ευχαριστούμε.

Συμπαράσταση και εκτίμηση εκφράζουμε, επίσης, προς όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη διαχείριση αυτής της κρίσης και στήριξη των συνανθρώπων μας.