Τη διαχείριση αποβλήτων στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου συζήτησαν Κώστας Καδής και Φαίδωνας Φαίδωνος

Τη διαχείριση των αποβλήτων στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου συζήτησαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, και ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε πρόταση του Δημάρχου για ενσωμάτωση των οργανικών αποβλήτων κουζίνας της παραλιακής Πάφου στο αποχετευτικό σύστημα και στη συνέχεια τη διαχείρισή τους με τον περιβαλλοντικά ενδεδειγμένο τρόπο. Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Φαίδωνος, τα οργανικά απόβλητα κουζίνας των ξενοδοχείων και εστιατορίων της παραλιακής Πάφου, μέσω κατάλληλων συστημάτων που θα τοποθετηθούν στις κουζίνες των χώρων παραγωγής τους, θα αλέθονται, θα αραιώνονται με νερό και θα διοχετεύονται εν συνεχεία στο αποχετευτικό σύστημα. Εκεί θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας σε αναερόβιους χωνευτές, για παραγωγή βιοαερίου ενώ η λάσπη από την αναερόβια επεξεργασία θα προωθείται για κομποστοποίηση και χρήση στη γεωργία.

Η πρόταση αντιμετωπίστηκε θετικά από πλευράς Υπουργείου, αλλά όπως τονίστηκε από τον Υπουργό Κώστα Καδή, θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο συμβατότητας με τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας, όπως αυτές υπαγορεύονται από την ΕΕ.

Ο κ. Φαίδωνος δεσμεύτηκε να καταθέσει το συντομότερο προς το Υπουργείο ολοκληρωμένη μελέτη, στην οποία να αναλύονται όλες οι πτυχές της πρότασής του.