Τηλεδιάσκεψη Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ – Ενεργοποίηση των έκτακτων μέτρων για τη γεωργία ζήτησε ο Κώστας Καδής

Τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 στις αγροτικές καλλιέργειες και την αλιεία, πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 2020.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, αναφερόμενος στον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στον γεωργικό τομέα του τόπου μας, τόνισε τη σημασία διατήρησης της σταθερής διάθεσης τροφίμων  για τους πολίτες, με την απρόσκοπτη παραγωγή γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν έκτακτα μέτρα για τη γεωργία, με στόχο τον περιορισμό της μεταβολής του γεωργικού εισοδήματος και ελαχιστοποίηση του παραγωγικού ρίσκου, για να μπορέσουν οι γεωργοί μας να συνεχίσουν να παράγουν και να διαθέτουν ανεπηρέαστοι τα προϊόντα τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.