Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στο επίκεντρο του Υπουργείου Γεωργίας Επαφές του Υπουργού με στελέχη των Επαρχιακών Γραφείων Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου και του αγροτικού κόσμου

Συστηματικές επαφές με τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που εντοπίζονται και οι τρόποι εξομάλυνσής τους.
Με στόχο την ανατροφοδότηση από τη βάση, ο Υπουργός συναντήθηκε με τα στελέχη των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Υδάτων, του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο αλλά και με γεωργούς και ποιμνιοτρόφους.
Κατά την επίσκεψή του στα Επαρχιακά Γραφεία σε Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη για τις πολιτικές που εφαρμόζει το Υπουργείο και να συζητήσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την παρατεταμένη ανομβρία, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων καθώς και μεταρρυθμίσεις που αφορούν τόσο στη στήριξη των παραγωγών, όσο και στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στη γεωργία και τον
εκσυγχρονισμό της γεωργικής ασφάλισης.
Στις συναντήσεις του με γεωργούς και ποιμνιοτρόφους των κοινοτήτων ο Υπουργός Γεωργίας συζήτησε εκτενώς τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής ασφάλισης και την προσπάθεια που άρχισε το Υπουργείο για αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στους τομείς της γεωργίας, με στόχο τη βελτίωση της θέση των αγροτών στην τροφική αλυσίδα.
Τους ενημέρωσε, επίσης, για την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας που κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με την κατανομή των διαθέσιμων υδατικών πόρων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί, με υπεύθυνο τρόπο, η ύδρευση τις δύο προσεχείς χρονιές. Τους ενημέρωσε, παράλληλα, ότι στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών θα ζητήσει επίσημα τη στήριξη των γεωργών μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες συνθήκες που προκαλεί η
παρατεταμένη ανομβρία.