Συνεχίζεται το Παγκύπριο Σχέδιο δωρεάν Σήμανσης και Εγγραφής σκύλων

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπενθυμίζει ότι συνεχίζεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019 το Σχέδιο Δωρεάν Σήμανσης και Εγγραφής Σκύλων. Η σήμανση διενεργείται στα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Σταθμούς από το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 8:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Κατά την προσέλευσή τους για σήμανση των σκύλων τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους και συμπληρωμένο το έντυπο σήμανσης των ζώων τους.

Στις περιπτώσεις που κάποιος προσκομίζει για σήμανση ζώο που ανήκει σε άλλον, πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητα του προσώπου που είναι ή θα είναι ο κηδεμόνας του ζώου, καθώς και ενυπόγραφη εξουσιοδότησή του, για να καταστεί δυνατή σήμανση του ζώου του εκ μέρους του.

Επιπλέον της δράσης αυτής, έχουν προγραμματιστεί επί τόπου επισκέψεις του προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε κοινότητες-κόμβους για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που επιθυμούν να σημάνουν τα ζώα τους. Οι επισκέψεις αυτές διευθετούνται κατόπιν συνεννόησης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με την αντίστοιχη επαρχιακή οργάνωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κύπρου και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έχει αρχίσει, επίσης, η παραχώρηση μέσων σήμανσης προς τις  φιλοζωικές οργανώσεις που έχουν υπό τη φροντίδα τους αδέσποτους σκύλους. Για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενες φιλοζωικές οργανώσεις όπως επικοινωνήσουν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δηλώνοντας τον αριθμό των σκύλων που επιθυμούν να σημάνουν καθώς και τον ιδιώτη κτηνίατρο με τον οποίο θα συνεργαστούν για τη σήμανση των ζώων τους.

Το Σχέδιο Δωρεάν Σήμανσης και Εγγραφής Σκύλων άρχισε την 1η Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.  Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για να επωφεληθούν της δωρεάν σήμανσης των σκύλων τους.

  • Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας (22805241)
  • Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού (25819512)
  • Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός Αυδήμου (25814326)
  • Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας (24821275/24821276)
  • Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός Σκαρίνου (24322358)
  • Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου (26821261)
  • Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς (26815226)
  • Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου (24824555)