Συνέχιση της καταβολής κρατικών ενισχύσεων για προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τα αγρινά αποφάσισε το Υπουργικό

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης των αγροτών μας, των οποίων οι καλλιέργειες επηρεάζονται από τα αγρινά, και ταυτόχρονα θέλοντας να συμβάλει στη διατήρηση ενός εμβληματικού προστατευόμενου είδους της κυπριακής πανίδας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τη συνέχιση της καταβολής οικονομικής βοήθειας σε γεωργούς, για δράσεις προστασίας των καλλιεργειών τους από τα αγρινά και για τις ζημιές που αυτά προκαλούν.

Συγκεκριμένα, μετά από πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η συνέχιση της εφαρμογής δύο Σχεδίων για τη διαχείριση των ζημιών που προκαλούν τα αγρινά και την στήριξη των επηρεαζόμενων γεωργών. Τα Σχέδια αυτά είχαν εφαρμοστεί και κατά την περσινή χρονιά μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2018. Το πρώτο Σχέδιο αφορά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη των γεωργικών καλλιεργειών, με σκοπό την προστασία τους από ζημιές που προκαλούν τα αγρινά, ενώ το δεύτερο Σχέδιο αφορά στην πληρωμή αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούν τα αγρινά στις καλλιέργειες.

Σημαντική διαφοροποίηση στην διαδικασία καταβολής των εν λόγω ενισχύσεων και αποζημιώσεων προς τους γεωργούς αποτελεί το γεγονός ότι από φέτος θα πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής («Εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων»), καθώς η προστασία από τις ζημιές που προκαλλούν τα αγρινά, εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλλα της «Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή».

Πριν από την οριστικοποίησή τους, τα πιο πάνω Σχέδια έτυχαν ευρείας αποδοχής από τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, στο πλαίσιο ευρείας διαβούλευσης που είχε διενεργήσει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενο σε ένα διαχρονικό αίτημα των γεωργών στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα αγρινά.