Συνεχής και ουσιαστική η στήριξη της Κυβέρνησης προς τους εγκλωβισμένους αγρότες μας

Το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι γεωργοκτηνοτρόφοι μας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ενέκρινε σήμερα σχέδιο οικονομικής βοήθειας τους, ύψους €700.000. Το σχέδιο προνοεί επιδοτήσεις στη βάση της καλλιεργούμενης έκτασης σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών και εσπεριδοειδών, καθώς και στη βάση του αριθμού των παραγωγικών ζώων και των κυψελών.

Πρόσθετα, το Συμβούλιο ενέκρινε και δεύτερο σχέδιο, για την παραχώρηση ειδικής ενίσχυσης ύψους €250.000 σε εγκλωβισμένους νέους ή επανεγκατασταθέντες γεωργούς, καθώς και σε εγκλωβισμένους αλιείς και αγροβιοτέχνες.

Τα δύο Σχέδια έτυχαν επεξεργασίας από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο σε συνεννόηση με τον  Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές βελτίωσής τους, προς όφελος των ίδιων των εγκλωβισμένων αλλά και προς διευκόλυνση και απλοποίηση της όλης διαδικασίας. Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν στη βελτίωση του τρόπου ενημέρωσης των εγκλωβισμένων, στην απλοποίηση του τρόπου παράδοσης των αιτήσεων αλλά και των εντύπων που τις συνοδεύουν και στον σαφή καθορισμό των δικαιούχων, με κριτήρια τις δραστηριότητες τους και τον χώρο διαβίωσής τους.

Πληροφορίες για τα σχέδια και όλα τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση έντυπα, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας.