Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Γεωργίας για το ΠΑΑ

97 εκατ. Ευρώ για τη διετία 2021-2022

Την επίσημη έναρξη της Μεταβατικής Περιόδου 2021-2022 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), η οποία θα ενισχύσει τον αγροτικό κόσμο με 97 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τη συνέντευξη Τύπου χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε σε ομιλία του ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ακολουθεί το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας στηρίζεται ο αγρότης, η γεωργική παραγωγή, το περιβάλλον και βεβαίως οι αγροτικές κοινότητες.

«Το πρόγραμμα περιέχει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης στον αγροτικό τομέα», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης και πρόσθεσε πως το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την επταετή προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μέσα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ανήλθε περίπου στα 700 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, διατέθηκαν ενισχύσεις ύψους 243 εκατομμυρίων ευρώ προς εφαρμογή μέτρων που ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, βελτιώνουν τις αγροτικές υποδομές και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ύπαιθρο, στηρίζουν νέους γεωργούς που επιθυμούν να ενταχθούν στον τομέα, παρέχουν μια σειρά από στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης, ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή που δραστηριοποιείται ο κάθε αγρότης.

Είναι ευτυχής συγκυρία το γεγονός πως η υιοθέτηση των μέτρων της μεταβατικής περιόδου συμπίπτει με την κατοχύρωση του εθνικού μας προϊόντος, του χαλλουμιού, ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ολοκλήρωσε ο κ. Αναστασιάδης.

Παρουσίαση δράσεων από το Υπ. Γεωργίας

Την παρουσίαση των δράσεων της Μεταβατικής Περιόδου 2021-2022 έκανε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος και τόνισε πως πρόκειται για ένα βασικό εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου (για την παρουσίαση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πατήστε εδώ).

«Η μεταβατική περίοδος 2021-20­22 είναι μια χρυσή ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που αναδεικνύονται για τον πρωτογενή τομέα, καθώς και εναρμόνισης με την αυξημένη περιβαλλοντική φιλοδοξία της της Πράσινης Συμφωνίας και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα ισχύσει από το 2023», ανέφερε ο κ. Καδής.

«Δίνουμε έμφαση στην επίτευξη φιλόδοξων πράσινων στόχων μέσα από δράσεις πράσινης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού μας τομέα, μέσα από την εισαγωγή καινοτομιών, νέων τεχνολογιών και δράσεων έξυπνης γεωργίας. Δίνουμε επίσης έμφαση στην ένταξη και στήριξη νέων αγροτών, όπως και στη διαχείριση προκλήσεων όπως αυτών που φέρνει η μεγάλη επιτυχία της κατοχύρωσης του χαλλουμιού», ανέφερε ο κ. Καδής και επεσήμανε πως το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης (ΕΕ + εθνική συμμετοχή) για την περίοδο 2021-2022 αναμένεται να φτάσει τα 97 εκατ. ευρώ, με την συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται στο 64.2 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Γεωργίας επεσήμανε τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι διαβουλεύσεις με τις αγροτικές οργανώσεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση των δράσεων που ανακοινώθηκαν. «Τα μέτρα που ανακοινώνουμε θα είναι αποτελεσματικά, διότι συνδιαμορφώθηκαν με τους εκπροσώπους αυτών που τελικά θα τα εφαρμόσουν», είπε χαρακτηριστικά, εξαίροντας τη συνεργασία που έχει αναπτύξει το Υπουργείο με το αγροτικό κίνημα.

Ναυαρχίδα των δράσεων της Μεταβατικής Περιόδου 2021–2022 αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Καδή, το Επενδυτικό Μέτρο 4.1 συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το μέτρο, είπε, περιλαμβάνει ειδικό σχέδιο για τις ορεινές περιοχές εισάγοντας βελτιωμένες διατάξεις σχετικά με τα αντιχαλαζιακά συστήματα, όπως επίσης: χρηματοδότηση δράσεων έξυπνης γεωργίας και εισαγωγής νέων τεχνολογιών, χρηματοδότηση πράσινων καινοτομιών με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης, νέο υποσχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων για αρδευτικούς σκοπούς, διατήρηση υποσχεδίου για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων, στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας ενόψει και της κατοχύρωσης του χαλλουμιού, όπως επίσης και στήριξη και άλλων τομέων προτεραιότητας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Καδής στην προκήρυξη που αφορά την εγκατάσταση νέων γεωργών με αύξηση του εφάπαξ ποσού από 20 χιλιάδες ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, σε 55 χιλιάδες. Παρουσιάζοντας τις υπόλοιπες δράσεις ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε πως κατά τη διετία 2021-2022 θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εκταρικών μέτρων (35 εκατ. ευρώ), που περιλαμβάνουν κίνητρα για μείωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων (8,5 εκατ. ευρώ), στήριξη της «Βιολογικής γεωργίας» (2,5 εκατ. ευρώ), καθώς και στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (6.5 εκατ. ευρώ).

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι κατά τη Μεταβατική Περίοδο θα διατεθεί κονδύλι ύψους 7.3 εκατ. ευρώ για βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, που θα καλύψει και τη δημιουργία λαϊκών αγορών και άλλων έργων υποδομής σε αγροτικές περιοχές, μετά από συνεννόηση με ενδιαφερόμενους φορείς και τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Καδής σημείωσε ότι με την εφαρμογή των δράσεων που ανακοινώθηκαν θα μπορούμε να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Κύπρο.

Για την παρουσίαση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πατήστε εδώ.