Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τον Πρέσβη του Ισραήλ – Το Ισραήλ υποστηρίζει πλήρως την Πρωτοβουλία της Κύπρου για το Κλίμα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, κ. Smuel Revel.  Κατά τη συνάντηση, οι δύο αξιωματούχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άριστη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ καθώς και τη βούλησή τους για περαιτέρω ενδυνάμωσή της συνεργασίας αυτής, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε εκ μέρους του Υπουργού στην ενημέρωση του Πρέσβη για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Πρωτοβουλία που ανέλαβε η Κύπρος για συντονισμό των χωρών της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής σε θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Revel ενημέρωσε ότι το Ισραήλ υποστηρίζει πλήρως την Πρωτοβουλία της Κύπρου για περιφερειακή συνεργασία στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της σε διάφορους τομείς, για τους οποίους το Ισραήλ ενδιαφέρεται να βρεθούν λύσεις προσαρμοσμένες στα δεδομένα της περιοχής, δηλαδή της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου.  Ο κ.  Revel μετέφερε επίσης το ενδιαφέρον νέων Επιστημονικών Φορέων του Ισραήλ για ενεργό συμμετοχή τους στην Πρωτοβουλία, ενδιαφέρον το οποίο, όπως διαβεβαίωσε ο κ. Καδής, θα αξιοποιηθεί δεόντως.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, ακόμα, η περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Ισραήλ, μέσω υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος. Για τον σκοπό αυτό, συμφωνήθηκε η διερεύνηση περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς της διαχείρισης του νερού και της γεωργίας, καθώς οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στους τομείς αυτούς. Οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν, στο πλαίσιο αυτό, να γίνει στο προσεχές διάστημα  ανταλλαγή προτάσεων για από κοινού υλοποίηση έργων σε τομείς όπως είναι οι πρακτικές εξοικονόμησης νερού στη γεωργία και την οικιακή χρήση και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις αφαλατώσεις, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο υλοποίησής τους προς όφελος και των δύο χωρών.