Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με την Πρέσβη της Γαλλίας

Στις προτεραιότητες της γαλλικής Προεδρίας σε θέματα περιβάλλοντος επικεντρώθηκε η σημερινή συνάντηση που είχε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής και η Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κα Salina Grenet-Catalano. Στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής συνάντησης, εξέφρασαν την πολιτική βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα.

Η κα Grenet-Catalano ενημέρωσε τον κ. Καδή για τους Πυλώνες της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, από τη Γαλλία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, στον τομέα του περιβάλλοντος και για τις θέσεις και δράσεις της Γαλλίας όσον αφορά τον στόχο να επιτευχθεί μείωση των καθαρών  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.  Τον ενημέρωσε επίσης για τις υπουργικές συνόδους στον τομέα του Περιβάλλοντος, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στην πρόσφατη κατοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον έλεγχο και την εμπορία του από όλους τους κύπριους παραγωγούς.

Τέλος, η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να επιβεβαιωθούν οι διαχρονικά άριστες σχέσεις των δυο χωρών καθώς και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.