Συνάντηση νέων γεωργών της περιοχής Τροόδους με τον Υπουργό Γεωργίας στον Αγρό – Ο Κώστας Καδής συνεχίζει τον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο

Συνάντηση με ομάδα νέων γεωργών της περιοχής Πιτσιλιάς είχε χθες ο Υπουργός  Γεωργίας,  Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, στον Αγρό. Η συνάντηση εντασσόταν στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου που επιδιώκεται με τον αγροτικό κόσμο, με σκοπό την ενίσχυση και τον «εμβολιασμό» των πολιτικών και των δράσεων του Υπουργείου Γεωργίας με τις γνώσεις και τις απόψεις των άμεσων αποδεκτών των πολιτικών  και δράσεων αυτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν πέραν των είκοσι νέων γεωργών, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας, κατατέθηκαν χρήσιμες και εποικοδομητικές απόψεις και καταγράφηκαν πιθανές δράσεις που μπορούν να αναληφθούν από το Υπουργείο για στήριξη των γεωργοκτηνοτρόφων μας και ειδικά όσων δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές.

Ανάμεσα σε άλλα, συζητήθηκαν:

  • η εισαγωγή περισσότερων καινοτόμων μέτρων και δράσεων στη γεωργική παραγωγή, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες των ορεινών κοινοτήτων,
  • η περαιτέρω ενίσχυση και ενθάρρυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών στις ορεινές περιοχές,
  • η πιστοποίηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων,
  • η στήριξη δημιουργίας νέων οργανωμένων ομάδων παραγωγών,
  • η εγκατάσταση πανεπιστημιακών σχολών γεωπονικής στην περιοχή Τροόδους,
  • η βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στον γεωργικό τομέα,
  • η δημιουργία κέντρου κατάρτισης γεωργών στις ορεινές περιοχές, και
  • η βελτίωση του προγράμματος εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτύων.

Κατά τη συζήτηση, ακούστηκαν και καταγράφηκαν πολύ χρήσιμες σκέψεις και απόψεις, με τον Υπουργό να επισημανίνει ότι τα πλείστα από τα πιο πάνω θέματα βρίσκονται ανάμεσα στις υλοποιούμενες/επιδιωκόμενες δράσεις του Υπουργείου Γεωργίας. Η ενίσχυση και ο «εμβολιασμός» των δράσεων αυτών με ιδέες νέων ανθρώπων, συνέχισε ο Κώστας Καδής, και ειδικά ανθρώπων που ασχολούνται καθημερινά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, θα συμβάλει στην επιτυχή υλοποίησή τους, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και του αγροτικού τομέα γενικότερα.

Στο τέλος της συζήτησης, συμφωνήθηκε όπως προγραμματιστεί νέα συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος που θα επιτευχθεί για την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων.