Συνάντηση με την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών είχε ο Υπουργός Γεωργίας

Συζητήθηκαν τρόποι προώθησης και προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων

Την προώθηση και προστασία προϊόντων που κατοχυρώνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Γεωγραφικές Ενδείξεις, συζήτησε χθες ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, με την Πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών (AREPO), κ. Ειρήνη Χουδετσανάκη. Στόχος του δικτύου AREPO είναι η προώθηση, η προάσπιση και η προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών των ευρωπαϊκών περιοχών που εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το ενδεχόμενο εγγραφής της Κύπρου ως πλήρους μέλους στο δίκτυο AREPO, καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν οι δομές και η τεχνογνωσία του δικτύου να συντείνουν στην προετοιμασία της υποβολής αιτήσεων για εγγραφή και άλλων κυπριακών προϊόντων στον κατάλογο Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχοντας ως στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων της Κύπρου, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προωθεί την πιστοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού σημαντικών για την αγροτική οικονομία προϊόντων. Πρόσφατα, πέρα από την καταχώριση του Χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), τρία ακόμα εξαιρετικά προϊόντα της Κύπρου κατοχυρώθηκαν ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Πρόκειται για τη Λούντζα, το Χοιρομέρι και το Λουκάνικο Πιτσιλιάς. Παράλληλα, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη πέντε αιτήσεις (δύο σε κοινοτικό και τρεις σε εθνικό επίπεδο), ενώ καταβάλλονται συντονισμένες ενέργειες για ετοιμασία και υποβολή νέων αιτήσεων, δίνοντας έμφαση σε σημαντικά προϊόντα της χώρας μας, όπως είναι ο σουτζιούκος και το χαρουπόμελο.

Η ένωση AREPO εξειδικεύεται στον τομέα των Γεωγραφικών Ενδείξεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σχετικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα προϊόντα αυτά. Αποτελείται από 35 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και περισσότερες από 400 ενώσεις παραγωγών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ. Η Περιφέρεια Κρήτης κατέχει την Προεδρία της ένωσης AREPO από τον Οκτώβριο του 2017.