Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν το θέμα της κλιματικής αλλαγής, υπό το φως και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των εργαλείων που θα διευκολύνουν την εφαρμογή της. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την πρόταση Νόμου για το Κλίμα, η οποία δημοσιεύθηκε χθες και τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων που ενδεχομένως να προκύψουν στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κλιματική ουδετερότητα.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η υιοθέτηση Νόμου για το Κλίμα  αποτελεί προτεραιότητα, θα στείλει ξεκάθαρα το μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτοπορώντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, έχει ήδη αποφασίσει για τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Με τον Νόμο αυτό, θα καθοριστούν οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους οι υπόλοιπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλουν στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, πρόσθεσε, θα διαδραματίσει και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Τόνισε, επίσης, ότι για την Κύπρο είναι μείζονος σημασίας η αναγνώριση των ιδιομορφιών των νησιωτικών κρατών.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, κείμενο συμπερασμάτων αναφορικά με την ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα θέματα της ποιότητας του αέρα. Μέσα από το κείμενο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αναλάβει σχετική δράση στον τομέα αυτό. Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε για το θέμα αυτό, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ, αναγνώρισαν την ανάγκη επίτευξης υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την αέρια ρύπανση.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Προεδρία έδωσε την ευκαιρία στην ακτιβίστρια για το κλίμα Greta Thunberg να απευθυνθεί στο Συμβούλιο εκ μέρους του κινήματος «Παρασκευές για το μέλλον» και να παρουσιάσει τις απόψεις και τις εισηγήσεις της ως προς τις σχετικές πολιτικές που εφαρμόζει η ΕΕ.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Καδής είχε διμερείς επαφές με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Μάλτας, κ. Aaron Farrugia, τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Λιθουανίας κ. Kęstutis Mažeika και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Αραβώση.

Κατά τη παραμονή του στη βελγική πρωτεύουσα, ο κ. Καδής είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Daniel Calleja Crespo καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Norbert Lins, με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

(Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών)