Συμμετοχή Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2020, στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν η συζήτηση των αγροτικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Κατά τη συζήτηση, οι Υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών είχαν την ευκαιρία να προβούν σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Καδής χαιρέτισε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επεσήμανε ότι αυτή αναμένεται να επιταχύνει την υιοθέτηση πιο αειφόρων και φιλικότερων προς το περιβάλλον πρακτικών σε οριζόντιο επίπεδο. Σημείωσε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, νοουμένου ότι θα υπάρξει η ανάλογη οικονομική της στήριξη. Τόνισε, παράλληλα, ότι η ΚΑΠ δεν θα πρέπει να είναι η μόνη πολιτική που θα στηρίζει την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που θα σχετίζονται με τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική συμβολή από το σύνολο των πολιτικών της ΕΕ.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε και το θέμα της ειδικής σήμανσης σε προϊόντα, για την καλή μεταχείριση των ζώων. Ο κ. Καδής, στην παρέμβασή του, ανέφερε ότι η Κύπρος υποστηρίζει την εφαρμογή ενός σχεδίου επισήμανσης που θα αναφέρεται στην εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προνοιών καλής διαβίωσης των ζώων. Υποστήριξε ότι οι πρόνοιες αυτές θα πρέπει να είναι επιστημονικά στοιχειοθετημένες και ότι της εφαρμογής τους θα πρέπει να προηγηθεί ειδική μελέτη αντικτύπου που θα καταγράφει τις επιπτώσεις στους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου παρουσιάστηκε η κοινή δήλωση αριθμού κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, σχετικά με την επισήμανση της χώρας προέλευσης σε μείγματα μελιού.  Ο Υπουργός Γεωργίας σημείωσε ότι η Κύπρος συνυπογράφει την κοινή αυτή δήλωση, αφού η βελτίωση της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος θα συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών, των μελισσοκόμων και της μελισσοκομίας γενικότερα.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός Γεωργίας είχε συνάντηση γνωριμίας με τον Επίτροπο Γεωργίας κ. Janusz Wojciechowski, με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΓΤΠ