Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στις 22 και 23 Μαρτίου στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Οι Υπουργοί συζήτησαν, το θέμα της ετοιμότητας των κρατών-μελών για προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από επιβλαβείς οργανισμούς. Σε παρέμβασή του, ο κ. Υπουργός επεσήμανε την αξία της διαφύλαξης της υγείας των φυτών, τη σημασία εξεύρεσης εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και την αναγκαιότητα εξασφάλισης πόρων από τα κράτη-μέλη για δράσεις αντιμετώπισης τους. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε την ενίσχυση του τομέα της βιολογικής γεωργίας, μέσω της χρήσης βιολογικών παραγόντων (όπως π.χ. φυσικών εχθρών) για καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών.

Επιπρόσθετα, τους Υπουργούς Γεωργίας απασχόλησε η προετοιμασία της δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020. Σε παρέμβαση του ο κ. Καδής τόνισε ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει τη Δασική Στρατηγική ως ένα σημαντικό εργαλείο για τον συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τα δάση. Αυτό, τόνισε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού η πολιτική σχετικά με τα δάση και τη δασοπονία είναι κατακερματισμένη και καθοδηγείται από τις προτεραιότητες των άλλων τομεακών πολιτικών, όπως του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, της αγροτικής ανάπτυξης και της φυτοϋγείας, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και αλληλοσυγκρουόμενες.

Το Συμβούλιο εξέτασε, επίσης, τη δέσμη μεταρρυθμίσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), υπό το φως των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίησή της, που διεξάγονται αυτή την περίοδο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά την τοποθέτηση του επί του θέματος, ο κ. Καδής επεσήμανε ότι σε αυτή την τελική φάση διαμόρφωσης της νέας ΚΑΠ θα πρέπει να υπάρξει επιμονή στη φιλοσοφία και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΚΑΠ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών. Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη η νέα ΚΑΠ να χαρακτηρίζεται από απλοποιημένες διαδικασίες και μειωμένη γραφειοκρατία, αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας των μικρών γεωργών καθώς και από αυξημένη περιβαλλοντική φιλοδοξία.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου παρουσιάστηκε και ενημέρωση από την Ισπανία με την στήριξη και άλλων 13 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, για τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID – 19 στον αμπελοοινικό τομέα. Όλες οι χώρες που υπέγραφαν το σχετικό έγγραφο ζήτησαν από την Ε. Επιτροπή να διοχετεύσει επιπρόσθετους πόρους για στήριξη του σημαντικού και ιστορικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση τομέα, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Τέλος, αναφορικά με τα θέματα αλιείας, μετά από πολύωρες και εντατικές διαβουλεύσεις, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία για την επέκταση των προσωρινών αλιευτικών δυνατοτήτων στη βάση του Κανονισμού του Συμβουλίου για τις αλιευτικές δυνατότητες. Η συμφωνία, που επηρεάζεται από το νέο καθεστώς σχέσεων της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, δίνει επαρκή χρόνο για ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών