Συμμετοχή του Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας (15-16 Δεκεμβρίου) καθώς και του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ (17 Δεκεμβρίου), που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, μετά από πολύωρες και εντατικές διαβουλεύσεις, συμφωνήθηκαν οι αλιευτικές δυνατότητες της ΕΕ για το έτος 2021.  Σε αυτό το πλαίσιο, καθορίστηκαν οι ετήσιες ποσοστώσεις ερυθρού τόνου και μεσογειακού ξιφία για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ετήσια ποσόστωση για τον ερυθρό τόνο για το 2021 καθορίστηκε στα ίδια επίπεδα με το 2020, δηλαδή σε 169,350 κιλά, ενώ για τον μεσογειακό ξιφία έχει αποφασιστεί μείωση της τάξης του 3%, σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης, με την ποσόστωση για την Κύπρο να υπολογίζεται σε 52,230 κιλά.

Σε παρέμβαση του κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κ. Καδής αναφέρθηκε στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και η αειφόρος διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των αρχών και των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, χωρίς να διαταράσσονται οι ευαίσθητες κοινωνικοοικονομικές ισορροπίες στον αλιευτικό τομέα, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας.

Στο Συμβούλιο, οι Υπουργοί Γεωργίας υιοθέτησαν Συμπεράσματα σχετικά με την προώθηση ενωσιακού σήματος που θα συνδέεται με την καλή διαβίωση των ζώων. Σε παρέμβασή του, ο κ. Καδής, εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου για το κείμενο των Συμπερασμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή ενός εθελοντικού, εναρμονισμένου σήματος, θα ενισχύσει την αναβάθμιση του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων στην ΕΕ, ως  απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ζωική παραγωγή, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, Συμπεράσματα της Προεδρίας σχετικά με τη διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας των προϊόντων, με αναφορά στα θρεπτικά χαρακτηριστικά και τη προέλευσή τους.  Μιλώντας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κύπριος Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι η σχετική σήμανση στο πρόσθιο μέρος της συσκευασίας, θα πρέπει να καθιστά ικανό τον καταναλωτή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με διατροφικά υγιείς και βιώσιμες επιλογές και να ενθαρρύνει την ισορροπημένη διατροφή.  Δίδοντας τη συγκατάθεση της Κύπρου για τα Συμπεράσματα της Προεδρίας, ο κ. Καδής τόνισε ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επιπτώσεις της εφαρμογής αυτής της πολιτικής, προτού ληφθούν οι όποιες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Σε ό,τι αφορά στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ήταν η έγκριση των Συμπερασμάτων για τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ μέχρι το 2050. Σε σχετική παρέμβασή του, ο κ. Καδής επανέλαβε τη δέσμευση της Κύπρου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι νησιώτικες ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, στα νομοθετήματα που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στo πλαίσιο της συνόδου του Συμβουλίου Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε επίσης, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες. Κατά τη συζήτηση, οι 27 Υπουργοί αναγνώρισαν την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν από τα επιβλαβή χημικά στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος και συμφώνησαν με την πορεία επίτευξης αυτού του στόχου. Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, κείμενο Συμπερασμάτων αναφορικά με τη μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη ανάκαμψη, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, καθώς και κείμενο Συμπερασμάτων αναφορικά με την ψηφιακή μετάβαση, ώστε οι οικονομίες των κρατών-μελών να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με τη διαδικασία ετοιμασίας και την πράσινη διάσταση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.