Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Στο €1,05 εκ. ο προϋπολογισμός για μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στην Αλιεία

Σχέδιο για Προσωρινή Παύση των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, ως ειδικό μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19 στον τομέα της αλιείας, ενέκρινε στις 26 Φεβρουαρίου 2021 το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για την 3η πρόσκληση του Σχεδίου στήριξης της αλιέων καθώς η μειωμένη ζήτηση αλιευτικών προϊόντων και η πτώση των τιμών, σε συνδυασμό με την τρωτότητα και πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, απέβησαν ζημιογόνες για τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Η 3η Πρόσκληση του Σχεδίου που εγκρίθηκε χθες, απευθύνεται στους αλιείς/ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που κατέχουν επαγγελματική άδεια για παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και αποσκοπεί στη στήριξη της αλιευτικής τους δραστηριότητας, η οποία επηρεάστηκε αρνητικά σε χρηματοοικονομικούς όρους, λόγω της διατάραξης της αγοράς και τη μειωμένη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, από την 3η Πρόσκληση αναμένεται να επωφεληθούν 205 αλιείς που αναγκάστηκαν να παύσουν την άσκηση των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων κατά την περίοδο 15 Νοέμβριου – 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι εν λόγω αλιείς θα λάβουν μέσω του Σχεδίου επίδομα ύψους €1.500 έκαστος.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει προβεί μέχρι σήμερα σε τρεις Προσκλήσεις του εν λόγω Σχεδίου στήριξης του αλιευτικού τομέα κατά το 2020, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε €1,05 εκ.