Σχέδια προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών από τα αγρινά αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο

«Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη των γεωργικών καλλιεργειών, με σκοπό την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τα Αγρινά», καθώς και «Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούν τα Αγρινά στις καλλιέργειες», ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την προστασία των καλλιεργειών και την αναπλήρωση του εισοδήματος των γεωργών. Τα εν λόγω Σχέδια, συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπουν επιδότηση μέχρι και 70% του κόστους δημιουργίας προστατευτικής περίφραξης για τις γεωργικές καλλιέργειες και αποζημίωση μέχρι το 80% των ζημιών και της απώλειας εισοδήματος των επηρεαζόμενων παραγωγών.

Ανταποκρινόμενο σε ένα διαχρονικό αίτημα των γεωργών στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα αγρινά, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πραγματοποίησε ευρεία διαβούλευση τόσο με τις Αγροτικές Οργανώσεις όσο και με εκπροσώπους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων πριν την οριστικοποίηση των δύο Σχεδίων, τα οποία έτυχαν ευρείας αποδοχής.

Το επόμενο διάστημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα προχωρήσουν στην προκήρυξη των δύο Σχεδίων, ώστε οι επηρεαζόμενοι γεωργοί να μπορούν να υποβάλουν για αξιολόγηση τις αιτήσεις τους και να δρομολογηθεί η διαδικασία καταβολής των ενδεδειγμένων ενισχύσεων.