Συστηματική διαβούλευση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις αρχίζει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Την ενίσχυση του κοινού στόχου και την εντατικοποίηση της δράσης τους για προστασία του περιβάλλοντος, αποφάσισαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής και οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννας Παναγιώτου.
Η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας συστηματικής διαβούλευσης
για το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της οποίας τονίστηκε η ανάγκη και η
υποχρέωση όλων να συμβάλλουν στη συνολική προσπάθεια προστασίας, διατήρησης και αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος.
«Φιλοδοξία μας είναι η σημερινή συνάντηση να αποτελέσει την αρχή μιας νέας σχέσης ανάμεσα στην Πολιτεία και τους ενεργούς πολίτες για το περιβάλλον, έναν τομέα που μας αγγίζει, μας επηρεάζει και μας απασχολεί όλους», τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Υπουργός παρέλαβε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Υπόμνημα με τις θέσεις τους σε συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με την προστασία φύσης, τα οποία υποσχέθηκε ότι θα διερευνηθούν και θα συζητηθούν σε μία από τις επόμενες, τακτικές πλέον, συναντήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Επίτροπος Περιβάλλοντος εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη νέα διαδικασία διαβούλευσης για τα θέματα του περιβάλλοντος, η οποία θα χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και ευελιξία. Η κ. Παναγιώτου τόνισε πως τόσο η ίδια, όσο και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θα βρίσκονται δίπλα στο Υπουργείο και τον νέο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για να συνδράμουν με τις απόψεις, τις υποδείξεις και τις εισηγήσεις τους.
Η νέα διαδικασία αγκαλιάστηκε απ’ όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η ευαισθητοποίηση και η εμπειρογνωμοσύνη των οποίων θα αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στο έργο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας Περιβάλλοντος Terra Cypria, του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, των Φίλων του Ακάμα, των Friends of the Earth Cyprus, της Πρωτοβουλίας για τη διάσωση των φυσικών Ακτών και της Ενάλιας Φύσης.