Συνάντηση Υπουργού Γεωργίας με την ΟΕΒ Συζητήθηκαν τρόποι προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας στις επιχειρήσεις

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είχε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας στις επιχειρήσεις, θέματα προώθησης δράσεων για μείωση των αερίων θερμοκηπίου από τις επιχειρήσεις του τόπου μας και προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και ζητήματα που αφορούν ευρύτερα την Αγροτική Ανάπτυξη.
Ο Υπουργός ενημέρωσε την ΟΕB για τη σύσταση της επιστημονικής ομάδας, η οποία σύντομα θα υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση πολιτικής για την υιοθέτηση πρακτικών που να συνάδουν με την Κυκλική Οικονομία, με στόχο τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων στο ελάχιστο.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι τα κίνητρα που παρέχονται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειες θα συνεχιστούν και θα μελετηθεί και περαιτέρω ενίσχυσή τους.
Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, κ. Χρίστος Μιχαηλίδης, σημείωσε τη σημαντική συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία του τόπου μας και την ανάγκη ενδυνάμωσης της ταυτότητας των κυπριακών ποιοτικών προϊόντων, τονίζοντας παράλληλα, την ανάγκη για μια φιλική προς το περιβάλλον «πράσινη» πολιτική ανάπτυξης σε όλους τους τομείς του κυπριακού επιχειρείν.
Τέλος, συμφωνήθηκε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης με την ΟΕΒ για στρατηγική συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.