Συνάντηση Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με εκπροσώπους ποιμνιοτρόφων

Συνάντηση με εκπροσώπους ποιμνιοτρόφων είχε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για μια σύντομη ανασκόπηση του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας αλλά και της πορείας κατοχύρωσης του χαλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).
Οι ποιμνιοτρόφοι ζήτησαν από τον κ. Υπουργό τη δυναμική εφαρμογή του
διατάγματος για την τήρηση του προτύπου παρασκευής του χαλλουμιού και την
πάταξη του φαινομένου παραγωγής χαλλουμιού εκτός προτύπου, ενώ ζήτησαν
παράλληλα τη συνέχιση των μέτρων και των κινήτρων που παρέχει το Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντοςγια την αύξηση της
παραγωγής του αιγοπρόβειου γάλακτος και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των
αιγοπροβάτων.
Ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγγραφή του χαλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επεσήμανε ότι μια τέτοια εξέλιξη μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει στην οικονομία του τόπου μας.
Διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι οι έλεγχοι για την τήρηση του προτύπου του χαλλουμιού θα συνεχιστούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώ στην προσπάθεια για αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων, πέραν των κινήτρων που παρέχονται, σημαντικό ρόλο αναμένεται να επιτελέσει και η επιστημονική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη γενετική βελτίωση του ζωικού
μας πληθυσμού.