Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας με τον Ύπατο Αρμοστή της Αυστραλίας Ενδυνάμωση συνεργασίας για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συναντήθηκε σήμερα με τον νέο Ύπατο Αρμοστή της Αυστραλίας στην Κύπρο κ. Samuel Beever. Κατά τη συνάντηση, η οποία είχε χαρακτήρα εθιμοτυπικό, επιβεβαιώθηκαν οι διαχρονικά άριστες σχέσεις των δύο χωρών και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, ιδιαίτερα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κοινών προκλήσεων που πηγάζουν και από τις όμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις δύο χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός ενημέρωσε τον Αυστραλό Ύπατο Αρμοστή για τους τομείς δράσης και τις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου του, ενώ παράλληλα επεσήμανε την ετοιμότητα της κυπριακής πλευράς για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, της γεωργικής έρευνας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θετικά αποτελέσματα των συνεργασιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί καθώς και στις ευκαιρίες ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Αρμοστής της Αυστραλίας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου και τόνισε την ετοιμότητά του να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.