Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τον Πρέσβη της Μολδαβίας

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Κύπρο, με έδρα την Αθήνα, κ. Anatol Vangheli, είχε, ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συναντήσεων γνωριμίας του Πρέσβη με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων,ενόψει της πρόσφατης ανάληψης καθηκόντων του στην Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, της γεωργικής έρευνας, καθώς και της διαχείρισης του νερού. Προς τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε η προώθηση της υπογραφής σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο χωρών. Διαπιστώθηκε,επίσης, ότι η Κύπρος μπορεί να μεταφέρει τις εμπειρίες και γνώσεις που απέκτησε, τόσο κατά την πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και μετά ως κράτος μέλος, προς τη Μολδαβία η οποία βρίσκεται σε προ ενταξιακή πορεία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παραδόθηκε πρόσκληση του Υπουργού Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μολδαβίας προς τον κ. Καδή για επίσκεψη στη Μολδαβία για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα γεωργίας, αγροτικής πολιτικής και περιβάλλοντος.

Ανακοίνωση με τον Πρέσβη Μολδαβίας κ. Anatol Vangheli