Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τον Πρέσβη της Ισπανίας

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ισπανίας στην Κύπρο, κ. Angel Lossada, είχε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής.
Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις των δύο χωρών και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς αρμοδιοτήτων
του Υπουργείου, ιδιαίτερα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κοινών προκλήσεων που πηγάζουν από το μεσογειακό χαρακτήρα των δύο χωρών και τις όμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες που τις χαρακτηρίζουν.
Ιδιαίτερα συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η ανταλλαγή επισκέψεων, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό τη συνεργασία σε θέματα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποκατάστασης περιοχών μετά από φωτιά, διαχείρισης περιοχών του δικτύου Natura 2000 και υιοθέτηση μέτρων για αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής.