Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τον Πρέσβη της Γεωργίας

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γεωργίας στην Κύπρο, κ. Revaz Lominadze είχε χθες ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής.
Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις των δύο χωρών και
συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας στους τομείς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένοι τομείς και
δράσεις συνεργασίας, καθώς και ανταλλαγή σχετικών επισκέψεων και
βέλτιστων πρακτικών συμφωνήθηκε να περιληφθούν σε Μνημόνιο Συναντίληψης
μεταξύ των δυο χωρών, το οποίο θα διαμορφωθεί και υπογραφεί μέσα στους επόμενους μήνες.