Συνάντηση για τη μείωση της Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς διοργανώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς σε συνάντηση με θέμα τη «Μείωση Κατανάλωσης της Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2018, στις 10.00 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ – 7ος όροφος), και διοργανώνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου.
Κύριο θέμα της συνάντησης θα είναι η επερχόμενη υλοποίηση του μέτρου χρέωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από την 1η Ιουλίου 2018.
Η συνάντηση είναι ανοικτή προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.