Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου συνεχίστηκε η συζήτηση των κανονισμών που θα διέπουν τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Ο Υπουργός Γεωργίας σε παρέμβασή του, επικεντρώθηκε στην ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών που θα διέπουν την ΚΓΠ. Έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η εφαρμογή της νέας ΚΓΠ θα βασίζεται ,πλέον, στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από τους αγρότες και τα κράτη μέλη. Με αυτό το δεδομένο, επεσήμανε ότι για σημαντικό αριθμό μέτρων, δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η επίτευξη των στόχων που τίθενται αρχικά. Ως εκ τούτου, ζήτησε την καθιέρωση ενός αποδεκτού ποσοστού απόκλισης από τους στόχους που θα τεθούν, το οποίο να είναι ψηλό, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της νέας ΚΓΠ. Την άποψη αυτή στήριξαν και αρκετοί άλλοι Υπουργοί.

Οι Υπουργοί Γεωργίας αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα “Καθαρός πλανήτης για όλους: Στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία”, και ειδικότερα τη διάσταση της ανακοίνωσης που αφορά τον ρόλο του αγροτικού τομέα. Ο κ. Καδής, αφού παρουσίασε την άποψη της Κύπρου ως προς τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, αλλά και τις επιπτώσεις των προκλήσεων αυτών στους αγρότες, ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κύπρος για συντονισμό των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ως προς την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, τόνισε, είναι να καταλήξει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης με προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς, ανάμεσα στους οποίους θα είναι και ο τομέας της γεωργίας. Ο Υπουργός Γεωργίας επεσήμανε, επίσης, ότι το σχέδιο δράσης θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και η υλοποίησή του θα αποτελεί ουσιαστικά τη συνεισφορά της περιοχής αυτής στη Συμφωνία των Παρισίων.