Συμμετοχή του Αν. Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, η Σύνοδος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ. Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέας Λουκά.

Κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η έγκριση της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Σε παρέμβασή του, ο κ. Λουκά τόνισε τη μείζονα σημασία της επαναχρησιμοποίησης του νερού, ιδιαίτερα για κράτη μέλη όπως η Κύπρος τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα μείωσης των φυσικών υδάτινων πόρων, φαινόμενο που επιδεινώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στη χώρα μας, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας τόνισε ότι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων στην Κύπρο συμβάλλει καταλυτικά στο υδατικό ισοζύγιο και την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ιδιαίτερα την σημασία όπως το τελικό κείμενο του Κανονισμού, που θα προκύψει μέσα από τη διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διασφαλίζει την αναγκαία ευελιξία στα κράτη μέλη που έχουν εδραιωμένη εμπειρία στον τομέα, έτσι ώστε να μην επιφέρει αχρείαστο διοικητικό κόστος, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ποιότητας στα οποία η Κύπρος προπορεύεται.

Κατά την παρουσίαση της προόδου των διαπραγματεύσεων αναφορικά με το σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών από τα πλοία, η Κύπρος τοποθετήθηκε υπέρ της ευθυγράμμισης του ευρωπαϊκού συστήματος με το παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού προκειμένου να αποφεύγεται αλληλοεπικάλυψη και δήλωσε έτοιμη να συζητήσει πρακτικές λύσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, Συμπεράσματα αναφορικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για τα χημικά προϊόντα, ενώ συζήτησε και τον κύκλο παρακολούθησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Ιταλίας και ενόψει της Συνόδου της Νάπολη για την προστασία της Μεσογείου που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ο κ. Λουκά συμμετείχε σε συνάντηση των Μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν ο πιθανός χαρακτηρισμός της Μεσογείου Θάλασσας, ως περιοχή ελέγχου αερίων εκπομπών από τα πλοία. Επί τούτου, ο κ. Λουκά τόνισε ότι για την Κύπρο, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση και τυχόν εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου είναι η υποχρεωτική συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των κρατών της Μεσογείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του εν λόγω μέτρου.