Συμμετοχή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κας Ολυμπίας Στυλιανού, στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Λουξεμβούργο οι εργασίες του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κα Ολυμπία Στυλιανού.

Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα απαλλαγής του τομέα των οδικών μεταφορών από τον άνθρακα, και συμφώνησε όπως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα επιβατηγά και επαγγελματικά αυτοκίνητα μειωθούν κατά 35% μέχρι το 2030, σε σχέση με τις εκπομπές του 2021. Συμφωνήθηκε επίσης όπως δίνονται κίνητρα στους κατασκευαστές για την προώθηση οχημάτων με χαμηλές και μηδενικές εκπομπές, ιδιαίτερα σε Κράτη Μέλη όπου η διείσδυση αυτού του τύπου οχημάτων είναι ακόμα χαμηλή. Στην παρέμβασή της, η κα Στυλιανού υποστήριξε την υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων που να επιτρέπουν στην ΕΕ και τα ΚΜ της, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις προερχόμενες από τη Συμφωνία των Παρισίων και των εθνικών τους κλιματικών στόχων. Επόμενο βήμα θα είναι η διαπραγμάτευση με το Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε να συμφωνηθούν οι τελικοί στόχοι και να υιοθετηθεί ο Κανονισμός.

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εν όψει της επικείμενης παγκόσμιας Συνόδου για το Κλίμα COP24. Οι Υπουργοί συμφώνησαν επί των δεσμεύσεων και των ακολουθητέων πολιτικών της ΕΕ για αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) του ΟΗΕ η οποία κρούει των κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία επέλαση και σοβαρότατες επιπτώσεις του φαινομένου.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης Συμπεράσματα ενόψει της παγκόσμιας Συνόδου της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα COP14, στην οποία η ΕΕ δεσμεύεται να διασφαλίσει συνέχεια στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Βιοποικιλότητα 2011-2020, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2050.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τη μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών μιας χρήσης, τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα βαρέα οχήματα και την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την εξαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων σε κράτη μέλη χαμηλότερου εισοδήματος.