Συμφωνία για το Περιβάλλον υπέγραψαν Κύπρος και Ινδία Προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης

Διμερής Συμφωνία στον τομέα του Περιβάλλοντος,υπογράφτηκε χθες μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κύπρο o Πρόεδρος της Ινδίας, κ. Shri Ram Nath Kovind. Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, και του Ινδού ομολόγου του.

Ηεν λόγω Συμφωνία θα παρέχει ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών με αμοιβαία οφέλη, στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή καιευρύτερα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, συμφωνήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών σετομείς υψηλής προτεραιότητας. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται η διατήρηση της βιοποικιλότητας, ο έλεγχος της ρύπανσης του νερού και του αέρα, η διαχείριση αποβλήτων, η βιοασφάλεια και η διαχείριση βλαβερών χημικών ουσιών.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό ρόλο της «καθαρής τεχνολογίας» στην αντιμετώπιση των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων και των αναπτυξιακών αναγκών, οι «καθαρές τεχνολογίες», όπως είναιοι τεχνολογίες παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της διαχείρισης αποβλήτων,θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας, ανοίγει ο δρόμος για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, πληροφοριών, από κοινού υλοποίηση έργων καθώς και προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας.