Στοχευμένα προγράμματα και δράσεις για την προστασία και την ευημερία των ζώων Το Υπουργείο ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο και προωθεί εκστρατείες διαφώτισης του κοινού

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία και ευημερία των ζώων παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής. Σε συνάντηση που πραγματοποίησε με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Zώων και μετά από επιτόπιες επισκέψεις σε καταφύγια ζώων στη Μακεδονίτισσα, στη Νήσου και στο Δάλι, ο Υπουργός ευχαρίστησε τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους εθελοντές για το σημαντικό έργο που επιτελούν και τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα της προστασίας και της ευημερίας των ζώων.

Με δεδομένο ότι η ευημερία των ζώων αποτελεί βασικό πυλώνα της ένδειξης του πολιτισμού μιας χώρας, το Υπουργείο προχώρησε στη χάραξη στρατηγικής για εφαρμογή ολοκληρωμένου Πλαισίου Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων, μέσα από την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, την ενδυνάμωση των ελεγκτικών και συμβουλευτικών μηχανισμών και την υιοθέτηση στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα αδέσποτα και κατοικίδια ζώα, τους ζωολογικούς κήπους και τα κτηνοτροφικά ζώα.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, οι σημαντικότερες προκλήσεις που αφορούν την ευημερία των ζώων σήμερα είναι η σήμανση των σκύλων, η στείρωση των αδέσποτων ζώων, αλλά και οι συγκεκριμένες εκστρατείες για τη διαφώτιση του κοινού γύρω από το θέμα.

Ως εκ τούτου, σε σχέση με το ζήτημα της σήμανσης και με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της εγκατάλειψης των σκύλων και της αδήλωτης αναπαραγωγής, θα αναθεωρηθεί η σχετική Γνωστοποίηση, με την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία σήμανσης των σκύλων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Πλαίσιο για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων, προωθείται Ειδικό Σχέδιο βάσει του οποίου θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων να σημάνουν και να εγγράψουν τα ζώα τους στο Εθνικό Μητρώο Σκύλων, υπό συγκεκριμένους όρους και κίνητρα. Το εν λόγω Σχέδιο θα έχει καθορισμένη διάρκεια και στόχος του είναι να σημανθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σκύλοι παγκύπρια.

Εξασφαλίστηκε, επίσης, εφαρμογή του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων με ετήσιο προϋπολογισμό €75.000 και αύξηση της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τις φιλοζωικές οργανώσεις σε €100.000. Προωθούνται ακόμα, νέοι Κανονισμοί για τη ρύθμιση πώλησης και κατοχής ζώων συντροφιάς και για τη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων στα καταφύγια και εκτροφεία σκύλων και γάτων, καθώς και Κανονισμοί που θα καθορίζουν ποια ζώα θα μπορούν να κατέχονται ως ζώα συντροφιάς (κατοικίδια).

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Καδής, είναι η λειτουργία των ζωολογικών κήπων και των θεματικών πάρκων, για τα οποία προωθείται νομοσχέδιο που θα διασφαλίζει τα ευρύτερα θέματα ευημερίας των ζώων που φιλοξενούνται σε αυτά αλλά και την υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων σε σχέση με την επιμόρφωση των επισκεπτών, την επάρκεια και τεχνογνωσία του προσωπικού, τον εμπλουτισμό των χώρων τους, τη διατήρηση των ειδών, κ.ά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στις στοχευμένες εκστρατείες διαφώτισης του κοινού. Όπως επεσήμανε, το Υπουργείο προχωρεί στον σχεδιασμό και υλοποίηση εκστρατείας διαφώτισης για καλλιέργεια συνείδησης αναφορικά με επιμέρους κρίσιμα ζητήματα ευημερίας ζώων, με έμφαση στην εγκατάλειψη των ζώων και την υπεύθυνη κατοχή. Για τα θέματα της διαφώτισης, συνέχισε ο Υπουργός, μπορούν να αναπτυχθούν επίπεδα συνεργασίας και με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Επιδίωξη του Υπουργείου είναι να έχει μια συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία μαζί με τους αρμόδιους φορείς αλλά και τους εθελοντές, προκειμένου στο άμεσο μέλλον να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στα ζητήματα προστασίας και ευημερίας των ζώων.