Στους Δήμους θα πρέπει να καταγγέλλονται περιπτώσεις παράνομης ρίψης σκουπιδιών

Μετά τον διορισμό από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 118 Επιθεωρητών, για να πατάξουν την ανεξέλεγκτη απόρριψη και συσσώρευση σκουπιδιών στους Δήμους της ελεύθερης Κύπρου, αρκετοί πολίτες απευθύνονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ζητώντας πληροφόρηση για το πού μπορούν να καταγγείλουν σχετικά περιστατικά.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Παραπόνων των Δήμων τους και να αναφέρουν τα περιστατικά παράνομων απορρίψεων αποβλήτων σε δημόσιους χώρους, οικόπεδα και χωράφια, τα οποία πέφτουν στην αντίληψή τους και προκαλούν οχληρία, ακαλαισθησία και εστίες μόλυνσης.

Επιπρόσθετα, μετά από συνεννόηση του Υπουργείου με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, οι Δήμοι θα προβούν στο αμέσως επόμενο διάστημα σε εξειδικευμένη ενημέρωση των δημοτών τους αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθείται για καταγγελία των περιστατικών παράνομης απόρριψης και συσσώρευσης σκουπιδιών στον Δήμο τους.

Υπενθυμίζεται ότι για τον τερματισμό των παράνομων απορρίψεων, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη μείωση της οχληρίας, οι  Επιθεωρητές θα διενεργούν ελέγχους και θα εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα για παράνομες απορρίψεις, που σχετίζονται με τα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων:

  • Απόβλητα συσκευασιών (από χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κ.ά.).
  • Δημοτικά απόβλητα (κλαδέματα, ογκώδη απόβλητα – καναπέδες, είδη DIY, παιχνίδια, μπογιές, συσκευασίες κ.ά.).
  • Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.ά.).
  • Απόβλητα ελαστικών.