Στο Βασιλικό για ολοκληρωμένη διαχείριση μεταφέρθηκαν 1.800 τόνοι αποβλήτων ελαστικών

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μεταφορά 1.800 τόνων αποβλήτων ελαστικών προς την Τσιμεντοποιεία Βασιλικού, όπου τυγχάνουν ολοκληρωμένης διαχείρισης, με τρόπο που να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. Τα απόβλητα ελαστικών βρίσκονταν στη βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου και η μετακίνηση τους άρχισε συντονισμένα από τον περασμένο Αύγουστο.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης αυτής φάσης, θα αρχίσει σύντομα η μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε λατομικό χώρο στον Άγιο Σωζόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει συνάψει συμφωνία με την Τσιμεντοποιεία Βασιλικού, βάσει της οποίας, στον κύκλο εργασιών της εν λόγω βιομηχανίας, διοχετεύονται μια σειρά από απόβλητα και τυγχάνουν διαχείρισης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ορθολογική τους επεξεργασία.