Στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ συμμετείχε ο Κώστας Καδής

Οι εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και οι επιπτώσεις της πανδημίας στον αγροτικό τομέα στο επίκεντρο των συζητήσεων

Στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας υπό την πορτογαλική προεδρία συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής. Το Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021 και επικεντρώθηκε σε θέματα εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες καθώς και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον αγροτικό τομέα.

Με αφορμή την έναρξη της πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζονται, ο κ. Καδής τόνισε ότι κατά το τρέχον εξάμηνο θα πρέπει να δοθεί σημαντική βαρύτητα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της αγροδιατροφικής αλυσίδας, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση, καθώς και στην στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. «Είμαστε βέβαιοι ότι η πορτογαλική προεδρία θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ώστε τα κράτη μέλη και οι αγρότες, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, να γνωρίζουν το πλαίσιο πολιτικής που θα διέπει την ΚΑΠ μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου», ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας.

Σημαντικό θέμα συζήτησης αποτέλεσαν τα θέματα εμπορίου και ειδικότερα οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες. Στην παρέμβασή του, ο κ. Καδής επισήμανε την ανάγκη συμπερίληψης ρήτρας στις συμφωνίες αυτές, η οποία να διασφαλίζει την αμοιβαία προστασία, πέραν των υφιστάμενων, και νέων γεωγραφικών ενδείξεων. Η ανάγκη αυτή επισημάνθηκε από αρκετούς ευρωπαίους Υπουργούς και έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, ενόψει της πιθανής κατοχύρωσης του χαλουμιού ως ενός νέου προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Ο κ. Καδής τόνισε επίσης την ανάγκη, οι διαδικασίες παραγωγής των γεωργικών προϊόντων που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, να βρίσκονται σε επίπεδα εφάμιλλα των αυστηρών διαδικασιών παραγωγής που εφαρμόζονται στην ΕΕ. «Η διευθέτηση αυτή θεωρούμε ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη για μελλοντικά προϊόντα που παράγονται με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αυστηρές διαδικασίες και για τα οποία οι γεωργοί αναμένουν να υπάρχει αναγνώριση εντός αλλά και εκτός της ΕΕ», διευκρίνισε ο Υπουργός.

Ο Υπουργός εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το αίσιο τέλος που είχαν  οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) καθώς και την ελπίδα ότι οι νέες εμπορικές σχέσεις θα διατηρηθούν ή και θα ενισχυθούν, προς αμοιβαίο όφελος των δύο εταίρων. «Η Κύπρος», είπε, «έχει σημαντικές εμπορικές σχέσεις με το ΗΒ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, και αναμένουμε όπως αυτές συνεχισθούν και στο πλαίσιο της νέας σχέσης ΗΒ και ΕΕ».

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Σλοβενίας, η Κύπρος και άλλα δώδεκα κράτη μέλη,  κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση στον τομέα του χοίρειου κρέατος και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα στήριξης των παραγωγών. Ο κ. Καδής, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Κύπρο, σημείωσε ότι παρατηρείται σημαντική και παρατεταμένη πτώση στην τιμή του χοίρειου κρέατος, αφού οι επιπτώσεις της πανδημίας που επηρεάζουν τον τουρισμό, την εστίαση και την κατανάλωση γεωργικών προϊόντων, παρουσιάζονται έντονες και στον τομέα αυτό. Ως εκ τούτου, είπε, η παροχή στήριξης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, που η επάρκεια ασφαλών τροφίμων είναι απαραίτητη.