Στο Διεθνές Συνέδριο του Βερολίνου για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία συμμετείχε ο Κώστας Καδής – Την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών συζήτησαν 80 Υπουργοί Γεωργίας

Την Κύπρο εκπροσώπησε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, στο Διεθνές Συνέδριο για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, το οποίο διοργάνωσε το Υπουργείο Γεωργίας της Γερμανίας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πράσινης Εβδομάδας του Βερολίνου.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν Υπουργοί Γεωργίας από 80 συνολικά χώρες, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο του εμπορίου στην επάρκεια ασφαλών τροφίμων για τον παγκόσμιο πληθυσμό, τη σημασία της ενίσχυσης της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αλλά και τις επιπτώσεις των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου στη γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη των χωρών τους.

Με κοινή τους διακήρυξη, οι Υπουργοί Γεωργίας ζήτησαν τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και των αρνητικών συνεπειών που αυτές επιφέρουν στο γεωργικό εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Για τη διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού στο διεθνές Εμπόριο, οι Υπουργοί ζήτησαν όπως το επίπεδο της ασφάλειας των τροφίμων, οι αειφόρες μέθοδοι παραγωγής των τροφίμων και το κόστος που επιφέρουν στον παραγωγό, λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για το Διεθνές Εμπόριο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Κατά την παραμονή του στο Βερολίνο, ο κ. Καδής παρέστη επίσης στα επίσημα εγκαίνια της Γεωργικής Έκθεσης του Βερολίνου και συμμετείχε στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων.

Στο περιθώριο των πιο πάνω εκδηλώσεων, ο κ. Καδής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει απόψεις με ομολόγους του καθώς και με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Στέλλα Κυριακίδου, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.