Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στο Βουκουρέστι συμμετείχε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέας Λουκά, συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στο Βουκουρέστι, το οποίο διεξήχθη στις 20 και 21 Μαΐου 2019.

Ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν τη σύνοδο ήταν η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος των πολιτών και καταναλωτών στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε παρέμβασή του, ο κ. Λουκά υπογράμμισε την ανάγκη η μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για το κλίμα να είναι ανθρωποκεντρική και κοινωνικά δίκαιη, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε, επίσης, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κύπρος για συντονισμό των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ως προς την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη αυτή περιοχή, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αναμένεται να καταλήξει στη διαμόρφωση σχεδίου δράσης με προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών αυτών στους διάφορους τομείς της οικονομίας.

Κατά τη σύνοδο αναδείχθηκε, επίσης ,το ζήτημα του ανησυχητικού ρυθμού απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος υπογράμμισε την ανάγκη για επείγουσα δράση προκειμένου να αποφευχθεί η εξαφάνιση τεράστιου αριθμού ειδών ζώων και φυτών και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την επιβίωσή μας.

Ανταλλαγή απόψεων έγινε ,επίσης, για το θέμα της ρύπανσης των νερών από τα πλαστικά, κατά την οποία η Κύπρος και άλλα Κράτη Μέλη υπογράμμισαν την ανάγκη για περαιτέρω χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωσης για έρευνα και παρακολούθηση προκειμένου να εντοπιστούν οι πηγές πλαστικών και μικροπλαστικών και να αποφευχθεί η ρύπανση των ποταμών και των θαλασσών από αυτά.