Στο Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος συμμετέχει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Για το Γκρατς της Αυστρίας αναχώρησε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στο Άτυπο Συμβούλιο Μεταφορών και Περιβάλλοντος που διοργανώνει η Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 29-30 Οκτωβρίου.

Οι εργασίες του Συμβουλίου αρχίζουν σήμερα με συζήτηση γύρω από το μέλλον της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και ειδικότερα το μελλοντικό 8ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

Σε κοινή τους συνεδρίαση, στις 30 Οκτωβρίου, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Μεταφορών θα συζητήσουν τις προκλήσεις, τις λύσεις και τις στρατηγικές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η μετάβαση προς ασφαλείς και καθαρές μεταφορές, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.