Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2019.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, θα συνεχιστεί η συζήτηση των κανονισμών για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, ώστε να προχωρήσει η περαιτέρω απλοποίησή της. Οι Υπουργοί Γεωργίας θα ανταλλάξουν, επίσης απόψεις, σχετικά με τις γεωργικές πτυχές της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Καθαρός πλανήτης για όλους: στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία».