Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής αναχωρεί σήμερα, Κυριακή 18 Μαρτίου, για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβούλιου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνέρχεται αύριο Δεύτερα, 19 Μαρτίου.

Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, συζήτηση επί του κανονισμού σχετικά με το πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά είδη στη δυτική Μεσόγειο. Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εκδώσει συμπεράσματα για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας».