Στις Βρυξέλλες μετέβη ο Υπουργός Γεωργίας για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Στις Βρυξέλλες μετέβη χθες ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις 22-23 Μαρτίου 2021.

Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας θα συζητήσει κυρίως τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2021, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά στα θέματα γεωργίας, θα συζητηθεί η ετοιμότητα των κρατών μελών στην εφαρμογή φυτοϋγειονομικών μέτρων για την προστασία του εδάφους της Ένωσης από τους επιβλαβείς οργανισμούς που απειλούν τη γεωργία.

Τους Υπουργούς θα απασχολήσει επίσης η προετοιμασία της δασικής στρατηγικής της ΕΕ μετά το 2020 καθώς και τα έκτακτα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στον αμπελοοινικό τομέα.