Στο Λουξεμβούργο μετέβη ο Υπουργός Γεωργίας για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Στο Λουξεμβούργο μετέβη ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2021.

Στο Συμβούλιο, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τη συμβολή των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στους στόχους για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων που κάθε κράτος μέλος καλείται να προετοιμάσει στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.  Παράλληλα, θα συζητηθεί η αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030.

Στον τομέα της αλιείας, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 ενώ προς συζήτηση αναμένεται να τεθούν και οι παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.