Στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Γεωργίας για να συμμετάσχει στα Συμβούλια Γεωργίας και Περιβάλλοντος

Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε χθες ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 18 Δεκεμβρίου.

Το Συμβούλιο Γεωργίας θα προβεί σε απολογισμό της προόδου που επιτεύχθηκε τους τελευταίους μήνες σχετικά με την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020, βασιζόμενο στην Έκθεση Προόδου που ετοίμασε η Φινλανδική Προεδρία. «Η εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη», θα είναι το θέμα που θα συζητήσουν οι Υπουργοί κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας.

Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, ο κ. Καδής και οι ομόλογοί του θα συζητήσουν κυρίως το θέμα της βιοποικιλότητας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 και να ανταλλάξουν απόψεις ως προς τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες στην πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα από το 2020, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.