Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Γεωργίας για να συμμετάσχει στη συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ

Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη Δέσμη Μεταρρυθμίσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020. Το Συμβούλιο αναμένεται να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις περιβαλλοντικές και κλιματικές πτυχές της ΚΑΠ, συζητώντας τόσο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέχρι στιγμής, για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και τις προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.

Η συζήτηση θα επεκταθεί επίσης στους μεταβατικούς Κανόνες της ΚΑΠ, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας των πληρωμών και των προγραμμάτων κατά την περίοδο που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην υφιστάμενη και τη νέα ΚΑΠ.